Več o SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA.

ODVEZA ODGOVORNOSTI
S spletno stranjo LUXE.si upravlja podjetje LUXE s.p. Z uporabo spletnega mesta LUXE.si potrjujete, da ste splošne pogoje prebrali, da jih razumete ter se z njimi strinjate in jih v celoti sprejmete.
V podjetju LUXE s.p. si bomo prizadevali, da bodo informacije na spletni strani ažurne in redno osvežene. Pridržujemo si pravico, da po volji spremenimo vsebino spletnega mesta ali prenehamo z dopolnjevanjem kadarkoli in brez vsakršnega predhodnega obvestila. Kadarkoli in brez kakršnegakoli obvestila lahko spremenimo storitve, izdelke ali cene na spletnem mestu LUXE.si. Ne prevzemamo nobenih odgovornosti za izpad delovanja strani, ki je lahko posledica tretjih vplivov.

 

 

 

IZVAJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI
Podjetje LUXE s.p. ima sprejet Pravilnik o varovanju osebnih podatkov. Vsi zaposleni pri podjetju,, ki na kakršenkoli način prihajajo v stik z osebnimi podatki, so seznanjeni z vsebino Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov. Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik za nedoločen čas hrani pridobljene podatke na strani LUXE.si.

 

 

 

REŠEVANJE SPOROV
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prodajalec si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Pritožba se odda na elektronski naslov info@LUXE.si. V kolikor ne bo možno spora rešiti sporazumno, bo za reševanje teh sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Podjetje LUXE s.p. skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 

 

KOMUNIKACIJA
Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila in potrebe obvešččanja o novostih in ugodnostih blagovnih znamk, ki jih zastopa. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 

 

Hvala za zupanje!
Sedež: Mala vas pri Grosupljem 40, 1290 Grosuplje
Davčna številka SI: 92791310
Matična številka: 6963021000
info@LUXE.si

 

 

For more information, please contact info@luxe.si.