Tags
celostna grafična podoba, dopisni list, letak, logo, oblačila, označba vozila, vizitka

ZA ZVESTE PRIJATELJČKE

Vitan Trade skrbi za ohranjanje zdravja in zadovoljstva malih živali z distribucijo preverjenih izdelkov priznanih dobaviteljev. Ozaveščajo o izdelkih, prilagojenih posameznim potrebam živali glede hrane, higiene, pripomočkov, igrač in drugih potrebščin.

 

 

CENA SREČE

Logotip je spirala obilja številnih izdelkov in storitev, ki jih podjetje ponuja. Prikazuje enotnost in zadovoljstvo domačih hišnih ljubljenčkov ter znanje in strast, ki se brezkompromisno deli z lastniki hišnih ljubljenčkov. Svetloba in čistoča predstavljata svetlo in zdravo prihodnost.

Tags
apparel, business card, corporate identity, leaflet, letterhead, logo, vehicle

FOR OUR FAITHFUL FRIENDS

Vitan Trade is taking care for maintaining the health and satisfaction of small animals, by distributing verified products of recognized suppliers. They raise awareness about products tailored to individual needs of animals in terms of food, hygiene, accessories, toys, and other supplies.

 

 

THE PRICE OF HAPPINESS

The logo is a spiral of abundance, of many products and services that the company offers. It shows the unity and satisfaction of home pets, as well as the knowledge and passion being uncompromisingly shared with pet owners. As they are looking right, with all the light and cleanliness, they are representing a bright and healthy future.