Tags
celostna grafična podoba, dopisni list, logo, oblačila, označba vozila, sejem, vizitka, xxl, zunanje oglaševanje

ZAPOSLITEV Z NAVDIHOM

Vantus je podjetje specializirano za iskanje primernih kandidatov za redno in pogodbeno delo. Najdejo le najbolje kvalificirane kandidate, ki so primerni za delo naročnikov. Z veliko bazo podjetij po vsem svetu zagotavljajo hitra in zanesljiva delovna mesta za svoje kandidate.

 

 

EKIPA, KI DRŽI SKUPAJ

Logotip predstavlja kandidata, ki skače od veselja. Simbolizira profesionalni odnos zaposlenih v Vantusu in skrb za svoje kandidate. Izdelana je bila nova spletna stran z vsebino in možnostjo nalaganja življenjepisov ter prijave na delovna mesta.

Tags
apparel, business card, corporate identity, fair, letterhead, logo, outdoor, vehicle, xxl

INSPIRING JOBS

Vantus specializes in search for suitable candidates for regular and contractual work. They find only the best qualified candidates that are suitable for the work of their subscribers. With a large database of companies around the globe, they provide fast and reliable jobs for their candidates.

 

 

HOLDING TOGETHER

The logo represents an inspired candidate, that is jumping from joy. It symbolizes professional attitude of the Vantus employees and their care for the candidates. A pattern to complement the logo, that is composed of various small elements, that inspire, give hope and joy was created. A new website with content and imagery was developed, with the capability of uploading resumes and applying for jobs.