Tags
video, vsebina

PESEM NARAVE

Turistično društvo Tabor se že dve desetletji ukvarja s promocijo protiturškega tabora s cerkvijo Sv. Nikolaja. Poslanstvo je približati dediščino prednikov z dejavnostmi, ki temeljijo na ohranjanju in oživljanju tradicije in običajev preteklosti.
V času poletnega festivala se je izdelal video tabora in okolice, pripravila se je zgodba in montaža posnetka.

Tags
copywrite, video

CALL OF NATURE

For over two decades, the Tourist Association Tabor has been managing the Anti-Turkish camp with the church of Sv. Nikolai. The mission is to bring the ancestral legacy closer to successors through activities that are based on preserving and reviving the traditions and customs of the past.
During the summer festival, a video of Tabor and the surrounding area was prepared, a story was written and the video edited.