Tags
letno poročilo

IZRAŽENA VIZIJA

Savatech proizvaja različne izdelke iz industrijske gume. Izdelki vključujejo gumijaste profile za gradbeno industrijo, transportne trakove za različne industrijske namene in oblikovane izdelke za avtomobilsko in drugo industrijo.

 

 

PRIHODNOST V OBLIKU

Vsi pomembni podatki letnega poročila so izpostavljeni z grafi in velikimi krogi. Postavitve besedila so dinamične v dveh ali enem stolpcu, tabele s podatki pa so pretočne po prelomih. Črno-bele fotografije in paos papir so dajali pridih sodobnosti.

Tags
annual report

DEFINING THE VISIONS OF A COMPANY

The Savatech manufactures a variety of industrial rubber products. Their products include rubber profiles for the building industry,conveyor belts for various industrial applications and molded products for automotive and other industries.

 

 

FUTURE REFLECTED IN DESIGN

The design is straight to the point, with all important data represented with graphs and big circles. The text layouts were dynamic, in two or one column, as were the tables with data. The imagery was black and white, endlessly modern.