Tags
app design, letak

RAZKRITJE MIKRO SVETA

Podjetje Bandelin je specializirano za medicinsko raziskovanje in serijsko proizvodnjo inovacij s področja ultrazvoka. Njihova primarna proizvodnja je sestavljena iz ultrazvočnih kopeli.

 

 

MINI LABORATORIJ NA DLANI

Med spoznavanjem bolezni povezanih z ortopedskimi vsadki, in pripomočki, se je razvila komunikacijska strategija. Strokovnjake se je nagovorilo s posebnimi letaki v obliki petrijevke, ki prikazujejo razvijajoče se mikroorganizme.

Tags
app design, leaflet

THE MICRO WORLD DISCOVERY

The company Bandelin specializes in the medical field, has its own medical research department and serial production of their innovations. Their primary production consists of a ultrasonic bath.

 

 

MINI LAB IN YOUR HAND

Whilst learning about the implant associated diseases, their devices and possibilities, a communication strategy was developed. To reach out to the professionals, impact was made with special leaflets in the form of a petri-dish, showing the developing microorganisms.