Tags
celostna grafična podoba, dopisni list, logo, oblačila, označba vozila, vizitka, voščilo, xxl, zunanje oglaševanje

PRIJATELJI V TRENDU

Podjetje s tradicijo, kjer se vsi ljubitelji hišnih ljubljenčkov počutijo kot del družine. Služijo večjemu dobremu živali, saj ponujajo najboljše storitve z dostopom do boljših izdelkov. Prispevajo k družbi z izobraževanjem lastnikov čedalje večjega števila hišnih ljubljenčkov in hkrati obogatijo njihovo življenje.

 

 

NEŽEN KOT PUHEK

Logotip je zračen in preprost, nežno prinaša zgodbo vitalnosti in srčnosti. Ker se spletna stran osredotoča na prodajo, je bil predlagan nov koncept trgovine. Z novim konceptom so bile zasnovane majice, ki odražajo novo pot blagovne znamke.

Tags
apparel, business card, corporate identity, greetings, letterhead, logo, outdoor, vehicle, xxl

TRENDY LITTLE FRIENDS

A company with tradition, where all pet enthusiasts feel like a part of a family. They serve the greater good of animals, by offering the best services with access to better products. Contributing to the society by educating the owners of a growing number of pets while enriching their lives.

 

 

GENTLE AND PUFFY

The new logo is airy and clean, gently bringing the story of cleanliness and vitality. The iconic pattern was used to supplement the logo and to make the stationary more vibrant. As the website is concentrating on sales a new concept for their store was suggested. With the new concept in place, t-shirts reflecting their new brand strategy were designed.