Tags
dopisni list, logo, oblačila, poslovne tiskovine, usb ključek, vrečka

ŽENSKI DOTIK

Spirit Slovenija sodeluje pri razvoju programov, katerih cilj je doseči inovativno, tehnološko razvito, izvozno usmerjeno destinacijo, ki privablja tuje vlagatelje. Razvili so poseben program, usmerjen v podjetne ženske.

 

 

VPLIV NEŽNEJŠEGA SPOLA

Kustos projekta je imel jasno vizijo, kako razviti zgodbo za svoj projekt “Posel je ženska”. Pripravila se je grafika za simbol logotipa s silhutami poslovnih žensk. Oblikovale so se poslovne tiskovine in promocijski predmeti.

Tags
apparel, bag, letterhead, logo, stationery, usb drive

A WOMAN’S TOUCH

Spirit Slovenia engages in development of programs, aiming to achieve innovative, technologically developed, export-oriented destination that attracts foreign investors. They developed a special program oriented at women in business.

 

 

THE FEMININE LOOK

The curator of the project had a clear vision of how to develop the story for their “Business is a female” project. A pictorial mark with the silhouettes of business women were prepared, followed by stationery and promotional items.