Tags
letak, oglas, xxl, zunanje oglaševanje

NOVA ENERGIJA

Osnovna dejavnost podjetja je trgovanje z naftnimi derivati, plinom in drugimi energenti. Gre za poslovno področje, na katerem je Petrol dosegel vodilni tržni delež v Sloveniji.

 

 

ENERGIJA, KI JO OBČUTIŠ

Ker je energija nekaj nedotakljivega, je dobila fizično obliko v obliki mape in redovnikov. Z vodstvom podjetja je bil ustvarjen preprost 3d model za njihove energente, pripravili so se še letaki, ter xxl grafike za njihov paket izdelkov.
 

Tags
leaflet, magazine ad, outdoor, xxl

THE ENERGY ENERGIZED

The core business activity of the company is trading in petroleum products, gas and other energy products. It is a business area in which Petrol achieved a leading market share in Slovenia.

 

 

ENERGY YOU CAN FEEL

As the energy is something untouchable, it got a physical shape in the form of document folders and box. With the company guidance a simple 3d model for their energy products was created as well as leaflets and xxl graphics for their product package.