Tags
animacije, celostna grafična podoba, dopisni list, fotografija, logo, poslovne tiskovine, spletne strani, vizitka, voščilo

ROJSTVO KODE

Podjetje Novita je programsko podjetje, ki razvija rešitve po meri za trgovino in energetski sektor. Razvijajo uporabniku prijazno programsko opremo, hkrati pa spodbujajo funkcionalnost in učinkovitost.

 

 

KODA Z VELIKIM UČINKOM

Iz kroga, ki predstavlja evolucijo in popolnost se je razvil koncept blagovne znamke, ki temelji na strukturirani programski opremi. Poslovne tiskovine, vabila in voščila so oblikovana v smernicah znamke. Za praznike se je izdelala animirana e-voščilnica. Vsebinsko in grafično se je prenovila tudi spletna stran.

 

SPLETNA STRAN

Tags
animation, business card, corporate identity, greetings, letterhead, logo, photography, stationery, web design

THE CODE REBORN

Even in the world of code, there has to be some balance between use and beauty. The company Novita is a software company developing custom solutions for trade and energy sector. They develop user friendly software while pushing forward the functionality and efficiency.

 

 

LITTLE CODE, BIG IMPACT

A new branding concept was developed from the most perfect shape, the circle. The form represents a continuous process, evolution and completeness, which are all of the descriptions of a well planned software. Stationery as well as invitations and seasonal greetings followed the minimal guideline. For the holidays, they sent an animated e-greeting. To make their business more presentable to their customers, a new web page was developed.

 

WEBSITE