Tags
knjiga

SVETLOBA V TEMI

Muzej Celje se osredotoča na predstavitvi zgodovine Celja od antičnih časov do danes. Številni obiskovalci in nominacija muzeja za nagrado »Evropski muzej leta« leta 1990 kažejo, da so projekti uspešni.

 

 

HLADNA PLATNICA, TOPLINA PRELOMOV

Zasnova knjige, ki zajema projekt lokalnega izkopavanja, je temeljila na hladnosti in grobosti jame Potočka Zijavka. Srebrne, robustne trde platnice so zaščita za elegantne, moderne notrenje prelome. Postavitve strani so sodobne, serifna tipografija uporabljena v odstavkih pa omogoča pretočno branje. Velike slike so sistematično nameščene na straneh, majhni dekorativni elementi pa poudarjajo relevantne podatke. Fotografiranje je bilo na mestu izkopavanja in znotraj jame, fotografije pa so uporabljene v knjigi.

Tags
book

COLD OUTSIDE, WARM INSIDE

The museum has focused on a presentation of the history of Celje from ancient times to the present. Its numerous visitors and the museum nomination for the »European Museum of the Year« award in 1990 show, that the museum is on the right track.

 

 

A LIGHT IN THE DARKNESS

A design for a book, covering local excavation project was based on the coldness and roughness of the cave Potočka zijavka. The silver, robust hard covers, offered protection for the elegant, modern layouts. The page layouts are modern and the serif typography used in paragraphs, allows user to read effortlessly. Big pictures are systematically placed on the pages, and small decorative elements enhance the data. Photo shooting was provided at the excavation site and inside the cave.