Tags
celostna grafična podoba, dopisni list, logo, poslovne tiskovine, vizitka

FINANCE SO POMEMBNE

KZM Metron pomaga podjetjem uspešno obvladovati notranje vire. Ponujajo vpogled v finančno stanje podjetja, naložbe in investicije ter optimizirajo oziroma predlagajo preusmeritve virov.

 

 

FINANČNA STABILNOST

Linijska osmerokotna oblika se razvija iz središča in daje moč ter energijo jedru. Večplastnost predstavlja popolno ravnovesje in razvoj, kar pomeni, da se finančna sredstva pravilno upravljajo in utrjujejo.

Tags
business card, corporate identity, letterhead, logo, stationery

BECAUSE FINANCE MATTERS

KZM Metron helps companies successfully manage their internal resources. The offer insights into finances and optimization of resource relocation.

 

 

FINANCIAL STABILITY & FIRMNESS

An octagonal shape developed from lines is evolving from the center, giving power and energy to the core. The shapes are stacked one on another in layers, representing perfect balance and development. As the center is getting spread outwards, financial resources are properly managed and fortified.