Tags
katalog, logo, voščilo

OSVEŽITEV TRADICIJE

Podjetje Kovinoplastika Lož d. d. je mednarodno podjetje z dolgoletno tradicijo; njegov cilj je zadovoljiti povpraševanje kupcev po funkcionalnih kakovostnih izdelkih.

 

 

NOV OGRENJ

Nov logotip ohranja simboliko starega in ohranja ogenj, zmaja ter kolo proizvodnje. Nov katalog sloni na preprostosti, bogate fotografije in relevantni opisi izdelkov pa podajajo bistvo. Voščilnice za poslovne partnerje so bile ustvarjene iz motivov njihove proizvodnje.

Tags
catalogue, greetings, logo

TRADITION REFRESHED

The company Kovinoplastika Lož d. d. is an international company with a longstanding tradition; its aim is to meet the customers’ demand for functional quality products.

 

 

THE FIRE REBORN

The new logo reflects maintains the symbolic of their old logo and represents tradition. It maintains the fire, dragoon and the wheel of production. in a more stylized way. The new catalog is now consistent with the logo. Minimal design, powerful imagery and optimal descriptions. The greeting cards for their business partners, were created using the imagery of their work process.