Tags
animacije, letno poročilo, voščilo

MALI ELEMENTI, VELIK VPLIV

Inštitut izvaja raziskovalna dela v 14 laboratorijih in dveh infrastrukturnih centrih. Ponuja raziskovalno opremo na visoki ravni, ki raziskovalcem omogoča, da se vključijo tudi v najbolj vrhunske raziskovalne izzive na svetovni ravni.

 

 

ODKRIVANJE SKRIVNOSTI

Za letno poročilo je bil izbran poenostavljen slog z majhnimi grafičnimi detajli. Fotografije povečav različnih materialov so bile uporabljene za ustvarjanje animiranega in tiskanega prazničnega voščila.

Tags
animation, annual report, greetings

SMALL ELEMENTS, BIG IMPACT

The Institute carries out research work in 14 laboratories and two infrastructure centers. It offers high-level research equipment, allowing researchers to engage in even the most cutting edge research challenges at the world level.

 

 

UNHIDING THE HIDDEN

A unique, simplistic style for the annual report was chosen. Their photos of the various material magnifications were used to create an animated festive greetings.