Tags
celostna grafična podoba, dopisni list, embalaža, letak, logo, oblačila, označba vozila, pos, sejem, vabilo, vizitka, xxl, zunanje oglaševanje

TRGOVSKO PODJETJE

Inplan je trgovsko podjetje z več kot desetletno tradicijo, ki deluje na področju oskrbe s plinom, distribucije blagovnih znamk in izdelkov v segmentu zamrznjene hrane.

 

 

TISKOVINE IN DIGITALNA PREDSTAVITEV

Za podjetje je bila ustvarjena nova blagovna znamka, skupaj s poslovnimi tiskovinami, letaki, ceniki in zunanjimi označevalnimi sistemi. Ob odprtju trgovine so bili ustvarjeni plakati xxl in city-light, odprti so bili profili družabnih omrežij in promocija dogodka.

Tags
apparel, business card, corporate identity, fair, invitation, leaflet, letterhead, logo, outdoor, packaging, pos, vehicle, xxl

A TRADING COMPANY

Inplan is a trading company with more than 10 year tradition, working in the field of gas supply, distribution of brands and products in the frozen food segment.

 

 

PRINT AND DIGITAL PRESENCE

A new brand identity for the company was created, along with stationery, leaflets, price lists and company marking systems. For the opening of their store, designs for xxl graphics and city lights were created, social media profiles were opened and the event was promoted.