Tags
celostna grafična podoba, dopisni list, logo, spletne strani, vizitka

PREDAJ SE STILU

Poslovna moda se spreminja, a osnovne zapovedi ostajajo. Prvi stik je vizualen in daje veliko informacij o osebi, še preden komunikacija steče. Impressed pomaga oblikovati celotno zunanjo podobo glede na življenjski slog, dejavnosti, naravne lastnosti, osebnost in vrednote strank.

 

 

PREDSTAVI SE NAJBOLJE

Identiteta blagovne znamke je nastala z glamuroznim poudarkom v zlati in črni barvi. Simbol v logotipu predstavlja navdušeno stranko in je prisoten v vsej komunikaciji. Poslovne tiskovine se ponašajo z istim sporočilom, spletno mesto pa v svojem minimalizmu pooseblja kakovost storitev.

 

SPLETNA STRAN

Tags
business card, corporate identity, letterhead, logo, web design

GET IN STYLE

Business fashion is changing, but basic commandments remain. The first human contact is visual and delivers a lot of information about a person even before the communication begins. Impressed helps to shape an overall outer image according to the lifestyle, activities, natural assets, personality and values of a customer.

 

 

PRESENTING YOURSELF IN THE BEST POSSIBLE WAY

The brand identity was created with glamorous accentuation in black and gold. The symbol in the logo represents an impressed customer and is present across all communication. Stationery was designed to convey the same message and a clean and polished website was developed.

 

 
WEBSITE