Tags
celostna grafična podoba, dopisni list, letak, logo, oblačila, sejem, vabilo, vizitka, xxl, zunanje oglaševanje

PREBUJANJE NARAVE

V mesecu srca, brezupne romantike in globokega veselja se je v občini Kamnik odvil edinstven cvetlični dogodek. Dogodek, ki je vključeval ulično tekmovanje in razstavo floristike, kulinarike in družabnih dogodkov z glasbo.

 

 

ČUSTVA NA PLANEM

Simbol v logotipu je združitev lokalnih rastlin in cvetov, ki jasno predstavljajo dogodek. Unikatni simboli so bili ustvarjeni z uporabo cvetic in predstavljajo segmente dogodkov. Poslovne tiskovine, letaki in tiskani ter digitalni promocijski materiali sledijo osnovni zgodbi.

Tags
apparel, business card, corporate identity, fair, invitation, leaflet, letterhead, logo, outdoor, xxl

AWAKENING THE NATURE

In the month of the heart, hopeless romance and deep joy, a unique floral event took place in the municipality of Kamnik. An event which included a street competition and an exhibition of floristry, culinary and social events with music.

 

 

EMOTIONS AT LARGE

The symbol in the logo is combining local plants and flowers, which clearly represent the event. Unique symbols were created using floral imagery to represent segments of the events. Stationery, leaflets and printed as well as digital promotional materials were created.