Tags
letno poročilo

SILA ENERGIJE

Skupina HSE je največja slovenska organizacija na področju elektroenergetike in največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu Slovenije.

 

 

ČISTA ENERGIJA, SVEŽ DIZAJN

Za letno poročilo se je izbrala svežina in preprost, ki simbolizira proizvodnjo čiste energije. Z uporabo stilne tipografije, tankih črt v grafih, tabelah in diagramih se je doseglo občutenje čistoče.

Tags
annual report

THE DRIVING FORCE OF ENERGY

The HSE Group is the biggest Slovenian organization in the field of electro, energetics and the biggest manufacturer and trader in electric energy in the wholesale market of Slovenia.

 

 

CLEAN ENERGY, CLEAN DESIGN

A fresh, minimal design for their annual report was developed, enclosing the feel of their clean energy. By using clean typography, thin lines for graphs, tables and diagrams cleanliness was achieved.