Tags
celostna grafična podoba, dopisni list, letak, logo, oglas, poslovne tiskovine, spletne strani, vizitka, xxl, zunanje oglaševanje

ISKANJE PRAVEGA KADRA

Podjetje Global Appointments ponuja pomoč pri zaposlovanju delovne sile. Je podjetje s tradicijo, ki širi svoje poslovanje na mednarodni trg.

 

 

STISK DLANI

Podjetje ponuja storitve širom sveta, zato je simbol stiska dlani postavljen v krog, ki ponazarja zemljo. Diagonalna postavitev dlani ustvarja obliko Afrike, modre črte pa predstavljajo ocean. Pripravili so se predlogi oglaševalskih akcij in grafike za zunanje oglaševanje. Spletna stran je bila vizualno posodobljena.

Tags
business card, corporate identity, leaflet, letterhead, logo, magazine ad, outdoor, stationery, web design, xxl

FINDING THE RIGHT PERSON WITH EASE

The company Global Appointments offers worldwide assistance in workforce recruitment. It is a company with tradition and knowledge, thus wanting to enter the global work-force market.

 

 

SIMPLE TASK, BIG RESULT

As the company offers worldwide service a symbol of handshake in an world – orb was enclosed. The hands placed diagonally create a Africa like shape, representing the continent, and the blue lines represent the sea. Ad campaign proposals as well as outdoor advertising were prepared, along with the designs for their t-shirts and web-site.