Tags
dopisni list, logo, vizitka

POGUMEN KOT LEV

S specifično opremo za delo na višini, postavlja Edil Rigger standarde za gradnjo in vzdrževanje stavb. S pravilno izobraženim osebjem glede varnosti zagotavljajo delo na višini in vzdržujejo stavbe brez konstrukcijskih odrov.
 

 

PREVIDNOST IN MOČ

Ob spoznavanju posebnosti posla se je porodil simbol leva, ki je brez strahu – pred višino in močan ob izpolnjevanju težkih nalog. Levja glava je oblikovana v negativnem prostoru med črkama e in r. Dopisni list se ponaša z zgodbo dela na višini, saj črke sledijo navpično po levi strani.

Tags
business card, letterhead, logo

FIERCE LIKE A LION

With specific high quality equipment for working at heights Edil Rigger sets standards for construction and maintenance. With properly educated staff regarding safety, they provide work at height and maintain buildings without scaffolding.

 

 

CAREFUL AND STRONG

While getting to know the specific of the business, the symbol of a lion stands for no fear of heights and might while completing hard tasks. The lion head is shaped in the negative space between the letters e and r. The letterhead conveys the story of hanging from rooftops, as the letters follow vertical on left side.