Tags
celostna grafična podoba, dopisni list, katalog, letak, logo, vizitka, voščilo

REŠITVE NA DLANI

Arhitekturni biro s tradicijo pomaga pri obnavljanju zastarelih stavb in ustvarjanju novih. Razvijajo udobne, praktične in nadzorovane življenjske prostore s poudarkom na učinkovitosti in trajnosti.

 

 

VESELJE ŽIVLJENJA

Star logotip in poslovne tiskovine so bili osveženi, pripravljena je bila predloga za njihov katalog, ter praznična voščilnica.

Tags
business card, catalogue, corporate identity, greetings, leaflet, letterhead, logo

SOLUTIONS AT HAND

The architecture bureau with tradition helps renewing obsolete buildings or creating new ones. They are developing comfortable, practical and controlled living spaces focusing on efficiency and sustainability.

 

 

JOY OF LIVING

Their old logo and stationery were refreshed. A template for their catalog was created as well as seasonal greetings.