Tags
animacije, celostna grafična podoba, dopisni list, letak, logo, oblačila, spletne strani, vizitka, voščilo, xxl, zunanje oglaševanje

ZANESLJIVI GRADBENI PARTNER

Dabo-mont je skupina podjetij / posameznikov s specifičnim znanjem na področju gradbeništva. Svojim strankam zagotavljajo celovite rešitve od načrtovanja, gradnje in razvoja.

 

 

KOMPLEKSNOST V ENOSTAVNOSTI

Razvil se je sistem logotipov, nov krovni logotip podjetja pa povezuje posamezne ločene dejavnosti v segmentu talnih oblog in konstrukcij. Z enakimi barvnimi shemami in slogom se blagovne znamke povežejo in takoj prepoznajo. Poslovne tiskovine, letaki, oglasi in promocijski izdelki se navezujejo v definirani barvni paleti. Novo spletno mesto je bilo razvito z novo vsebino, grafiko in fotografijami. Izdelala se je animirana voščilnica za praznike.

 

 
SPLETNA STRAN

Tags
animation, apparel, business card, corporate identity, greetings, leaflet, letterhead, logo, outdoor, web design, xxl

A RELIABLE CONSTRUCTION PARTNER

Dabo-mont is a group of companies/ individuals with specific knowledge in the field of construction. They are providing their customers with complete solutions from planning, design and development.

 

 

COMPLEXITY IN SIMPLICITY

A new logo for the company as well as their affiliates in the segment of flooring and constructions were developed. By using the identical color scheme and style, the brands are connected and instantly recognized while utilizing the red and black colors. Designs for the stationery, leaflets, ads and promotional items were developed. New website was developed with new content and imagery. For the seasonal greetings an animated greeting was created.

 

 
WEBSITE