Tags
embalaža

BIO IZDELKI

Podjetje Agroruše se ukvarja s proizvodnjo in prodajo gnojil, substratov, fitofarmacevtskih sredstev in semen. Podjetje ima dolgoletno tradicijo, trenutni proizvodni program pa traja štirideset let.

 

 

KAKOVOSTNO GNOJILO, KAKOVOSTEN PRIDELEK

Nova embalaža bio izdelkov je domačna fotografije svežih zdravih pridelkov pa mamijo k uporabi izdelkov.

Tags
packaging

BIO PRODUCTS EVERYWHERE

The company Agroruše is engaged in production and sale of fertilizers, substrates, plant protection products and seeds. The company has a long lasting tradition and the current production program lasts for forty years.

 

 

ONLY QUALITY RETURNS HEALTHY FOODS

The new packaging for their bio products has a homey style, with imagery of fresh produce every farmer would be prod of.