Tags
celostna grafična podoba, dopisni list, letak, logo, oblačila, spletne strani, vizitka, voščilo, xxl, zunanje oglaševanje

POMOČ POMOČI POTRENIM

Pomoč ljudem v stiski – društvo pomaga ljudem s cerebrovaskularno boleznijo, da si opomorejo od poškodbe, tako psihično kot fizično. Za svoje člane ponuja podporo, svetovanje, športne aktivnosti in druženje. Kap prizadene mlade in stare, ne glede na spol ali fizično aktivnost.

 

 

DELUJOČA POLOVICA

Izdelana je bila strategija za komunikacijo, namenjena širšemu občinstvu. Logotip nazorno prikazuje kaj pomeni, ko se polovica telesa ne odziva, kar je pogost primer pri poškodbah možganske kapi. Izdelana je bila široka komunikacijska platforma, ki vključuje letake, pos stojala, plakate in oblačila. Pripravljeno je bilo prijazno spletno mesto z enostavno uporabo.

Tags
apparel, business card, corporate identity, greetings, leaflet, letterhead, logo, outdoor, web design, xxl

HELP FOR THE HELPING

A helping hand for people in distress – association of cerebrovascular disease. The society helps people with cerebrovascular disease to recover from injury, so mentally as physically. It offers support, counseling, sport activities and socializing for their members. The stroke can affect young and old people, every gender of various physical condition.

 

 

A HALF OF WHAT YOU CAN DELIVER

A strategy for the communication to target a broad audience, was created.The logo indicates a half of the body unresponsive, which is the common case in brain stroke injury. A broad communication platform including leaflets, roll-walls, posters and apparel was created. A friendly website with an easy to use blog was implemented.