Tags
celostna grafična podoba, dopisni list, letak, logo, oblačila, označba vozila, vabilo, vizitka, voščilo, xxl, zunanje oglaševanje

ODKRIVANJE NOVOSTI

Columbus je uveljavljena potovalna agencija s 25+ letno tradicijo. Ker je agencija obnavljala poslovne prostore, je nov svež videz pisarne pomenil nov začetek agencije.

 

 

OBNOVLJENA TRADICIJA

Osvežil se je stari simbol ladje in ustvarjen je bil edinstven napis za ime podjetja. Novi logotip je svež in sodoben, sporoča njih individualni pristop in skrb za stranke. Njihovo staro spletno mesto je bilo preoblikovano, ustvarjena je bila nova vsebina in pripravljene fotografije. Razvit je bil sistem spletnih rezervacij.

 

SPLETNA STRAN

Tags
apparel, business card, corporate identity, greetings, invitation, leaflet, letterhead, logo, outdoor, vehicle, xxl

DISCOVERING NEW AESTHETICS

Columbus is a well established travel agency with 25+ years of tradition. As the agency was in the process of renovating their business premises, a fresh new office look meant a new start for the agency.

 

 

TRADITION RENEWED

The old symbol of the ship was refreshed and a unique script for their company name was created. The new logo is fresh and modern, conveying the message of their individual approach and care for their clients. Their old website was redesigned, new content was created and new imagery prepared. A new online reservations system for the website was developed as well.

 

 
WEBSITE