Tags
celostna grafična podoba, dopisni list, letak, logo, oblačila, vizitka, xxl, zunanje oglaševanje

TISKARNA V PRENOVI

Podjetje 5print je digitalna tiskarna, ki ponuja digitalni tisk majhnega in velikega formata. Osredotočajo se na kakovost in natančnost, ter nudijo odlične rezultate na izbranih medijih.

 

 

DIGITALNA TISKARNA

Z oceno prednosti in slabosti se je razvil nov svež videz. Promocijske majice predstavljajo digitalnega robota z zabavno besedno zvezo. Izdelala se je spletna stran in vsebina zanjo, naročniki pa so imeli možnost nalaganja in shranjevanja datotek na strežnik.

Tags
apparel, business card, corporate identity, leaflet, letterhead, logo, outdoor, xxl

A PRINT HOUSE IN NEED

The company 5print is a digital print house, offering small to large format digital printing. Focusing on quality and precision, while taking attention on every detail they offer excellent results on selected media.

 

 

PRINT HOUSE, PLAY HOUSE

By evaluating their strengths, a fresh new look was developed. The promotional t-shirts represent a digital robot with a fun catchphrase. The website and the content was developed, with option for their clients to upload and store the files on the server.