:doodle { --rspeed: @r(28s, 35s); --angle: @r(1.2deg, 5deg); --delay: @r(-120ms, -10ms); --cycle: @r(2s, 6s); --da: @r(8vmin, 12vmin); --db: @r(8vmin, 12vmin); --bg: hsl(210, 51%, 67%); @grid: 1x880 / 101.8vmin; will-change: transform; animation: r var(--rspeed) linear infinite; } @place-cell: center; @size: 100%; transform: rotate(calc(@calc(@i() - 1) * var(--angle))); :after { content: ''; position: aboslute; @size: 1px 3vmin; background: var(--bg); will-change: transform; animation: w var(--cycle) linear infinite; animation-delay: calc(@i() * var(--delay)); } --f: calc(@sin(@i() / 4) * @PI()); @keyframes w { 0 { transform: translateY(calc(var(--da) * var(--f))) } 50% { transform: translateY(calc(var(--db) * var(--f))) } } @keyframes r { to { transform: rotate(@p(-1turn, 1turn)) } }

(

VSAK  KORAK
JE  CILJNO
USMERJEN

da zagotovi najboljšo
PRILOŽNOST za

vaše PODJETJE.

vaše poslovanje,
v okrilju smernic

 

S preučevanjem vaše osnovne dejavnosti pridobim dragoceno znanje za vaše podjetje.
Pomagam vam pri SEKUNDARNIH NALOGAH, da se vaše podjetje lahko osredotoči na OSNOVNI POSEL..

01.


Zvesti SOPOTNIK

Z interdisciplinarnimi IZKUŠNJAMI v marketingu in multimediji sem pridobil edinstven VPOGLED, ki koristi delovanju vašega podjetja.

02.


Zunanji SVETOVALEC

Z delom v KREATIVNI panogi sem nabiral potrebne IZKUŠNJE, za kakovostno oskrbo blagovnih znamk.

03.


Dodatna SILA

Med izpolnjevanjem zahtev in PRIČAKOVANJ naročnikov skušam ohraniti KREATIVNOST in ustvarjalno delo.

Kreativno delo je PROCES.

S sprejemanjem trendov trga in potrošnika, ter zagotavljanjem potrebnih ukrepov pridemo do OPTIMALNIH rezultatov.

RAZISKAVA


raziskovanje trga in konkurence, iskanje moči in šibkosti blagovne znamke ter možnosti, pozicioniranja blagovne znamke

IDEJA & KONCEPT


razvoj prave ideje za promocijo je ključnega pomena, da se doseže razlikovanje od konkurenčne in se približa ciljni publiki

SKICE & PREDLOGE


priprava osnutkov in predlog, najprimernejših za komunikacijo blagovne znamke

RAZPRAVA & PREDAJA


priprava in razlaga slabosti in prednosti vseh pridobljenih podatkov, ter prilagoditev potrebam stranke

DESIGN & RAZVOJ


izpopolnjevanje predlog v fazi oblikovanja ter skrbna priprava digitalnih prototipov

ANALIZA


ankete in analiza podatkov za oceno uspešnosti strategije in iskanje možnosti za prihodnje izboljšave