Lepota in grdobija

)

Lepota
in grdobija

Plehkost in nečimrnost

Družba ne želi, da bi se svet spremenil, napredoval ali se razvijal. Nekateri še vedno častijo namišljena božanstva. Posamezniki hodijo v cerkev, molijo in namišljeno odplačujejo svoje grehe.

Odeti so z nečimrnostjo in ne dojamejo, da lahko hodiš po poti pravice in najdeš svoj smisel življenja brez potrditve okolice. Denar slabša naš svet, saj smo vsi vpeti v sistem akumuliranja in nabiranja.

Idealna cena za ustvarjalno delo bi se izračunala na podlagi vloženega truda in časa. Stranke večinoma želijo oceno stroškov pred začetkom projekta. Včasih se obseg projekta med delom spremeni in neznana dejstva zahtevajo popolnoma novo zasnovo. Le izjemoma s fiksno ceno pokriješ stroške časa porabljenega za projekt.

Oblikovalski cenik služi kot izhodišče in vključuje cene, ki temeljijo na povprečnem predvidenem času za nalogo. Cene vključujejo vse faze od začetka do konca, potrebne za uspešen zaključek projekta. Najboljše izhodišče je izmenjava informacij, ki omogoča vpogled v projekt. Če je ideja jasna, se lahko nadaljuje z načrtovanjem in analizo projekta.

Pohlep in poželenje
Neumnost in nerazgledanost

Cene na trgu so različne zaradi mnogih dejavnikov. Večje agencije morajo kriti stroške svojega poslovnega prostora, opreme, programske opreme in delovne sile, medtem ko manjša podjetja odštejejo večinoma le stroške zaposlenih, opremo in programsko opremo. Tretja skupina – študenti običajno uničujejo trg saj njihove cene le delno pokrijejo njihov porabljeni čas.

GALERIJA:
• Plehkost in nečimrnost
• Pohlep in poželenje
• Neumnost in nerazgledanost

(

.