:doodle { --rspeed: @r(28s, 35s); --angle: @r(1.2deg, 5deg); --delay: @r(-120ms, -10ms); --cycle: @r(2s, 6s); --da: @r(8vmin, 12vmin); --db: @r(8vmin, 12vmin); --bg: hsl(210, 51%, 67%); @grid: 1x880 / 101.8vmin; will-change: transform; animation: r var(--rspeed) linear infinite; } @place-cell: center; @size: 100%; transform: rotate(calc(@calc(@i() - 1) * var(--angle))); :after { content: ''; position: aboslute; @size: 1px 3vmin; background: var(--bg); will-change: transform; animation: w var(--cycle) linear infinite; animation-delay: calc(@i() * var(--delay)); } --f: calc(@sin(@i() / 4) * @PI()); @keyframes w { 0 { transform: translateY(calc(var(--da) * var(--f))) } 50% { transform: translateY(calc(var(--db) * var(--f))) } } @keyframes r { to { transform: rotate(@p(-1turn, 1turn)) } }

(

iz  kamna
izklesam
diamante

upravljanje blagovnih znamk

in izvrstno oblikovanje.

strast & želja

Vodi me želja po odkrivanju zaklada, ki predstavlja jedro vašega podjetja. Uporabim moč domišljije in znanja, da zagotovim rezultate za svoje naročnike.

Kreativna panoga predstavlja resno delo, zato nič ni prepuščeno naključju. Prizadevam si, da se naročniki projektov lotijo drugače, hkrati pa ohranjam odprto razpravo in upoštevam želje naročnika.

)

Stvaritev
bistva …

snovanje zgodb in
ustvarjanje povezave med

blagovno znamko ter
končnim uporabnikom.

potrpežljivost & vztrajnost

Izluščim glavne prednosti podjetja in poiščem želje končnih uporabnikov. Oživim vizijo podjetja z iskanjem povezav do potencialnih novih strank.

Komuniciranje podjetja ter vizualna identiteta podjetja se prilagodita uporabnosti in glavnemu namenu – da kupec izvede želeno dejanje.

V blogu so poenostavljeni odgovori na nekatera vprašanja naročnikov glede oblikovanja.

Oglej si BLOG!

(

Diamanti
so  prijatelji
podjetja …

Ni vse zlato, kar se sveti… V svetu izobilja in neskončne ponudbe je izraz “najboljše” nemerljiv in brez pomena. Najboljša storitev in najboljši produkt ne obstajata.

)

nekega  dne
se  ti  zasvita

da ima
vsaka zgodba

le en razlog za obstoj.

prodaja in dobiček

Formula, ki bi resnično zagotovila uspeh projekta ne obstaja. Vse se vrti okrog znanja in preteklih izkušenj, s katerimi se predvidijo realne možnosti projekta.

Dejstvo je, da delo z dobrim namenom, navdihom iz srca in brez zunanjih omejitev prinaša dobre rezultate.